Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

 

1. Επιλέξτε σύνδεση από το πάνω αριστερά μέρος

2. Εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας (UPnet ID)

3. Κάντε κλικ πάνω στο link που οδηγεί στο ερωτηματολόγιο

4. Επιλέξτε ένα ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση κάνοντας κλικ στο link του αντίστοιχου κωδικού μαθήματος

5. Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πατήστε "Υποβολή"

Για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΜΟΔΙΠ