Καλωσήλθατε στο πληροφοριακό σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών


Επιλέξτε «Σύνδεση» από το Mενού για να συνδεθείτε.

* Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΜΟΔΙΠ